Goedkoper betalen met BIC en IBAN
Wilt u geld overmaken naar het buitenland? Dan adviseren wij u altijd de International Bank Account Number (IBAN) van de begunstigde en de Bank Identifier Code (BIC) van zijn bank te vermelden.

‘Eurolandbetalingen’
Wanneer uw buitenlandbetaling aan onderstaande criteria voldoet, zijn de kosten gelijk aan een binnenlandbetaling.

-De betaling moet plaatsvinden binnen of tussen de 15 landen van de EU

-De betaling moet in euro’s zijn;

-Met een bedrag van maximaal € 50.000;

-Voorzien van BIC (bankrelatie) en IBAN (begunstigde);

-Op basis van het delen van de transactiekosten met de begunstigde (Share*);