ALS U DE HELE VILLA HUURT, DAN ZIJN ER GEEN ANDERE PERSONEN DIE IN DE VILLA WONEN OF DIE GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD MAKEN

GEDEELTELIJKE HUUR VAN DE VILLA IS ALLEEN IN LAST MINUTE AANBOD

Prijs per week in €

08/01 - 09/04

26/04 - 30/04

01/11 - 22/12

01/05 - 29/06

31/08 - 31/10

 

01/07 - 31/08

10/04 - 25/04

22/12 - 07/01

 

Hele villa

Slaappl.: 11

code:

TO-RT-11

2200 2700 3100  Stuur emailReserveren

Alleen grote woning

Slaappl.: 8

code:

TO-RT-8

2000 2400 2900  Stuur emailReserveren

Alleen kleine woning

Slaappl.: 3

code:

TO-RT-3

800 980 1155  Stuur emailReserveren

 

QUANDO VIENE AFFITTATA L'INTERA VILLA NON CI ALTRE PERSONE CHE ABITANO NELLA VILLA O FANNO USO DELLA PISCINA

L'AFFITTO PARZIALE DELLA VILLA E' SOLAMENTE UNA OFFERTA LAST MINUTE

Prezzo per settimana in €

08/01 - 09/04

26/04 - 30/04

01/11 - 22/12

01/05 - 29/06

31/08 - 31/10

 

01/07 - 31/08

10/04 - 25/04

22/12 - 07/01

 

Intera villa

Posti letto: 11

CODICE:

TO-RT-11

2200 2700 3100  

Solo corpo principale

Posti letto:   8

CODICE:

TO-RT-8

2000 2400 2900  

Appartamento

Posti letto:   3

CODICE:

TO-RT-3

800 980 1155  

 

IF YOU RENT THE ENTIRE VILLA NO OTHER PERSONS LIVE ON THE PROPERTY OR USE THE SWIMMING POOL

Partial rent of the villa is only a last minute offer

Weekly price in €

08/01 - 09/04

26/04 - 30/04

01/11 - 22/12

01/05 - 29/06

31/08 - 31/10

 

01/07 - 31/08

10/04 - 25/04

22/12 - 07/01

 

Whole villa

Sleeps: 11

code:

TO-RT-11

2200 2700 3100  Contact formReservation form

Only the large unit

Sleeps: 8

code:

TO-RT-8

2000 2400 2900  Contact formReservation form

Only the small unit

Sleeps: 3

code:

TO-RT-3

800 980 1155  Contact formReservation form

 

WENN SIE DIE GANZE VILLA VERMIETEN KEINE ANDEREN PERSONEN WOHNEN IN DER VILLA, ODER BENUTZTEN DAS SWIMMING POOL

Teilweise Miete der Villa ist nur "letzte Minute Angebot"

Preis pro Woche in €

08/01 - 09/04

26/04 - 30/04

01/11 - 22/12

01/05 - 29/06

31/08 - 31/10

 

01/07 - 31/08

10/04 - 25/04

22/12 - 07/01

 

Ganze Villa

Schlafplätze: 10/11

Kode:

TO-RT-11

2200 2700 3100  
Nur die grosse Wohnung

Schlafplätze: 8

Kode:

TO-RT-8

2000 2400 2900  
Nur die kleine Wohnung

Schlafplätze: 2/3

Kode:

TO-RT-3

800 980 1155