© Casamerina 2005-2012

 

HomeContactOver CasamerinaHuurvoorwaardenToeristische info

(Korte instructies) EEN VAKANTIEWONING BOEKEN:

Nuttige informatie:

Als u vooraf wil weten of een bepaalde woning beschikbaar is of voor overige vragen, dan kunt u dit doen via de knop “Beschikbaarheid". U ontvangt binnen 24 uur een antwoord. U kunt een vakantiewoning reserveren via het reserveringsformulier.

De huurprijzen zijn afzonderlijk vermeld en gelden voor 1 weekperiode. In het algemeen worden de vakantiewoningen in juli/augustus alleen van Zaterdag to Zaterdag verhuurd, overige maanden flexibel. Voor appartementen in Rome is begin/eind van de huurperiode altijd flexibel. Prijzen voor kortere perioden dan een week op aanvraag. Bovenop de huurprijs worden geen overige reserveringskosten in rekening gebracht, de eventuele Kosten en waarborgsom ter plaatse te betalen zijn vermeld op de internetpagina van iedere vakantiewoning.

De reservering wordt per email en/of fax binnen 24h bevestigd. Uiterlijk 5 werkdagen na dat de reservering bevestigd is, dient Casamerina van de huurder een aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs te hebben ontvangen.

Nadat de aanbetaling is ontvangen wordt de huurbevestiging toegezonden. Tesamen met de huurbevestiging ontvangt U ook een routebeschrijving alsmede het adres en contact gegevens voor de dag van aankomst.

Print

CASAMERINA PROCEDURE EN CONDITIES VAN VERHUUR

 
Art.1,2,3,4,5, 6 en 7   Reservering en betaling van een vakantiehuis/vakantiewoning  
Art.8                        Maximum aantal personen  
Art.9                        Kosten en waarborgsom ter plaatse te betalen, waarborgsom en verplichtingen huurder ter plaatse van het vakantiehuis  
Art.10                      Annulering   
Art.11                      Aankomstuur/Vertrekuur  
Art.12                      Huisdieren  
Art.13, 14, 15           Klachten  
Art.16                      Garantiefonds  
Art.17 Huurauto's  
Art.18                      Bescherming van persoonsgegevens  

 

1. Als u vooraf wil weten of een bepaalde woning beschikbaar is of voor overige vragen, dan kunt u dit doen via de knop “Beschikbaarheid". Gaarne de gevraagde gegevens invullen en u kunt het formulier verzenden via een druk op de knop “Verzend”. U ontvangt binnen 24 uur een antwoord.

U kunt een vakantiewoning reserveren via het reserveringsformulier, klik op de knop “Reserveringsformulier” in de internet pagina van de vakantiewoning. Vul het formulier in en verzend het via een druk op de knop “Verzend”. Daarna verschijnt op uw scherm een bevestiging van de verzonden gegevens, maak een print voor uzelf. Per e-mail of fax wordt de reservering binnen maximaal binnen 24  uur bevestigd. Gaarne een ontvangstbevestiging ons toezenden zodra u de bevestiging hebt ontvangen.

Als U het reserveringformulier wilt downloaden en per fax of email toezenden:

Microsoft Word file

Adobe Acrobat file

2. Uiterlijk 5 werkdagen na dat de reservering bevestigd is, dient Casamerina van de huurder een aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs te hebben ontvangen. U kunt ook een goed leesbaar betalingsbewijs per fax of email toezenden. U ontvangt alle details van de ABN-AMRO bankrekening in de boekingsbevestiging email (op aanvraag per fax).

Aanbetalings-bedrag: voor boekingen ontvangen eerder dan 35 dagen voor het begin van de huurperiode: 30% van het totale huurbedrag.

Inwoners van Nederland, Belgie en Duitsland kunnen ook via betalen.

Credit card houders en PayPal gebruikers kunnen, op aanvraag, de betaling ook via verrichten. Stuur ons dan een e-mail met het verzoek om via creditcard of PayPal te betalen. Casamerina brengt in dit geval een 2% commissie in rekening aan de klant voor de kosten die Paypal aan ons in rekening brengt. Voor meer informatie over PayPal klik hier

3. Bij alle betalingen dienen woningcode, begin- en einddatum te worden vermeld. Als de persoon op wiens naam bank- of girorekening staat niet dezelfde is als degene die heeft boekt, gaarne dan ook de naam vermelden van de persoon die geboekt heeft.

4. Nadat wij Uw reservering en de aanbetaling hebben ontvangen, wordt de reservering/betaling per email bevestigd. Op aanvraag kunnen wij de bevestiging ook per post of fax toezenden. De toegezonden bevestiging dient te worden getoond voor het verkrijgen van de sleutels. Tesamen met de huurbevestiging ontvangt U ook een routebeschrijving alsmede het adres en contact gegevens voor de aankomst dag.

5. Het saldo van de huurprijs (70% van de huurprijs) dient uiterlijk 30 dagen voor begin van de huurperiode te zijn ontvangen. Ter herinnering ontvangt U 10 dagen van tevoren een email.

6. Een boeking binnen 35 dagen voor het begin van de huurperiode dient binnen drie dagen in zijn geheel te worden betaald. Een boeking binnen 15 dagen dient op de boekingsdag of de eerstvolgende werkdag in zijn geheel te worden betaald via een spoedbetaling, U kunt ook een goed leesbaar wettig betalingsbewijs naar ons faxen of emailen. Niet nakoming van betalingstermijnen kan leiden tot annulering van een boeking.
         
Boeking binnen 35 dagen voor het begin van de huurperiode: 100% van het totale huurbedrag (betaling binnen 3 dagen te verrichten)
Boeking binnen 15 dagen voor het begin van de huurperiode: 100% van het totale huurbedrag (betaling binnen 24/48 uur te verrichten via spoedoverboeking)
     

7. De huurprijzen zijn vermeld op de internet pagina van de vakantiewoningen en gelden voor een periode van 1 week. In het algemeen worden de vakantiewoningen in juli en augustus alleen van Zaterdag to Zaterdag verhuurd, overige maanden flexibel. Prijzen voor kortere perioden dan 1 week op aanvraag, in juli en augustus dient de wekelijkse huurprijs te worden betaald ook voor boekingen van minder dan 1 week.

8. Het aantal slaapplaatsen genoemd in de beschrijving van de vakantiewoningen is het maximum toegestane aantal. Het maximum aantal personen die door ons in de bevestiging van de boeking is aangegeven omvat kinderen en volwassenen en mag in geen geval worden overschreden. Dit houdt ook voor aanpassingen op korte termijn voor extra personen in het huis, de tuin of het bezit. Bewoning door meer personen dan het maximum toegestane aantal is niet geoorloofd, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de gehuurde accommodatie. Het plaatsen van tent of caravan in de tuin is tevens niet toegestaan. Het is in sommige gevallen mogelijk om het aantal toegelaten personen aan te passen indien vooraf besproken en geaccepteerd door de eigenaar/Casamerina.

9. Kosten en waarborgsom ter plaatse te betalen zijn vermeld op de internetpagina van de vakantiewoningen. In de huurprijs is - tenzij anders vermeld - inbegrepen:

- gebruik van water, stroom en gas;

- bed- en badlinnen + wekelijkse wissel (het is aan te raden enige extra handdoeken voor het zwembad mee te brengen);

- gebruik van tuin, zwembad, tennisbaan, tuinstoelen, parkeergelegenheid, enz;

- de kosten van de eindschoonmaak;

- BTW.

Waarborgsom: eigenaren zijn gerechtigd U bij aankomst een waarborgsom  te vragen (vermeld op de internet pagina van de vakantiewoningen), het bedrag dient altijd in contant geld te worden betaald. Bij vertrek, na controle van de accommodatie, wordt het bedrag met aftrek van de extra’s en/of eventueel door u veroorzaakte schade gerestitueerd.

Gelieve uw vakantiewoning en zijn meubilair met eerbied te behandelen, bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat - dat wil zeggen: bezemschoon - achter te laten. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is Eigenaar / Beheerder gerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. De huurder is verantwoordelijk voor schade die door hem/haar en de andere bewoners wordt veroorzaakt.

10. Bij annulering met schriftelijke (fax of email) bevestiging aan Casamerina eerder dan 30 dagen voor het begin van de huurperiode worden alle gelden teruggestort behoudens 30% der huursom. Bij annulering binnen 30 dagen vindt in geen geval terugstorting plaats. De regeling geldt ook in gevallen van overmacht door ziekte, enz.

Casamerina zelf biedt geen annuleringsverzekering aan. Indien U een annuleringsverzekering wilt afsluiten kunt zich bij uw eigen bank/verzekeringsmaatschappij verzekeren, online een annuleringsverzekering afsluiten is ook mogelijk. Enkele maatschappijen waar U zich online kunt verzekeren (klik op naam voor de internetsite): Mondial Assistance , Unigarant , Europeesche

11. De huurder kunt de eerste dag de sleutels verkrijgen tussen 15 en 20 uur (tenzij anders afgesproken). U krijgt het exacte tijdstip van sleutelverstekking samen met de boekingsbevestiging vermeld. Indien de huurder ná 19.00 uur aankomt dient tijdig contact te worden opgenomen met de eigenaar/contactpersoon of - indien niet bereikbaar - met Casamerina. De vertrekdag dient U de woning vóór 10 uur smorgen's te verlaten.

12. Op aanvraag kunnen wij u laten weten of huisdieren worden toegelaten in de gewenste vakantiewoning.

13. Als een definitief gereserveerde en betaalde woning door overmacht niet beschikbaar is, kunt U kiezen tussen een gelijkwaardige woning of terugstorting van huurgelden. Overige aansprakelijkheid wordt door Casamerina niet aanvaard.

14. Klachten over gebreken in woningen worden alleen in behandeling genomen indien zij binnen 48 uur na aankomst op het vakantieadres worden gemeld, zodat Casamerina bij de eigenaar verbetering kan bepleiten. U dient Casamerina te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door Casamerina aangeboden, ontheft ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Afwezigheid van geluid (wegverkeer, blaffende honden, geluid door werkzaamheden en bedrijven, geluid uit andere woning e.d.) kan niet worden gegarandeerd.

15. Casamerina kan niet aansprakelijk worden gehouden door de Huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade; de huurder vrijwaart Casamerina tegen aanspraken dienaangaande.

16. Italiaanse Garantie Fonds: 
Het italiaanse garantie fonds (geregeld bij wet-nr 206/05 art. 100 van het K
ode ter Bescherming van de Consument) beschermt de reizigers in het geval van insolventie of faillissement van de verkoper of de organisator via de terugbetaling van het betaalde bedrag en het repatriëren van de reizigers. Buitenlandse reizigers worden op dezelfde wijze beschermt als bij de ANVR/SGR/Belgische garantiefonds en kunnen hieraan rechten ontlenen. 

17. Casamerina heeft een samenwerking met Auto Europe inzake huurauto's. Auto Europe bied tevens overige services:  chauffeur en transfer services; luxe auto's en sportwagens; huur van mobiele telefoons; touringcar vervoer. U kunt een auto direct online reserveren via de volgende link: http://www.autoeurope.nl/booking/car.cfm?pucode=IT&aff=CASAMERINANL De prijzen zijn in het algemeen lager dan die van Avis, Hertz en Europecar.

17. In verband met de italiaanse wet n° 196/2003 (recht op privacy) worden persoonlijke gegevens van de huurders nóóit ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de eigenaar van de geboekte woning dan wel zijn vertegenwoordiger. Voor een komplete versie van de wet n° 196/2003 (in het engels): klik hier